Chúng tôi làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng với quyết tâm "Trở thành công ty có Uy Tín hàng đầu trong việc cung cấp phần mềm Quản lý nhân sự, Giải pháp bán hàng trực tuyến Ưu Việt".
1
Sứ mệnh
Chúng tôi cam kết đem lại sự thuận lợi và thỏa mãn cao nhất cho Khách hàng và đối tác bằng việc cung cấp những giải pháp quản lý nhân sự Ưu Việt, website bán hàng trực tuyến tiết kiệm với chi phí linh hoạt. Chúng tôi hướng đến một Doanh Nghiệp có văn hóa cộng đồng vì sự phát triển của từng nhân viên và đóng góp cho sự phát triển chung vì một Việt Nam Thịnh Vượng.
 
Chúng tôi có 5 nguyên tắc không bao giờ thay đổi, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của công ty. Chúng tôi gọi đó là "5 giá trị cốt lõi"
 
2
Giá trị cốt lõi
Chính trực – Cam kết:
Đây chính là giá trị quan trọng hình thành phong cách của Ưu Việt, thể hiện hình ảnh của một doanh nghiệp đáng tin cậy, luôn giữ vững uy tín của mình thông qua những cam kết lâu dài với khách hàng, đối tác và bạn bè.

Tận tụy với khách hàng:
Ưu Việt sẽ không thể thành công nếu như thiếu đi giá trị tất yếu này trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ của mình. Ưu Việt luôn đặt mục tiêu và lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và nỗ lực thực hiện những cam kết với khách hàng vì mục tiêu phát triển của khách hàng và của Ưu Việt.

Chuyên nghiệp:
Thể hiện một doanh nghiệp luôn phấn đấu không ngừng vì mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, các chuyên gia giỏi, các nhà quản lý có năng lực thực sự. Bên cạnh đó, quy trình quản lý chất lượng trong mọi hoạt động của công ty phải được xây dựng theo một chuẩn mực thống nhất, hiệu quả và liên tục được cải tiến. Đây là chiến lược phát triển lâu dài, xuyên suốt và liên tục mà Ưu Việt luôn nỗ lực hoàn thiện

Tinh thần đồng đội:
Giá trị lớn nhất của con người Ưu Việt. Tinh thần đồng đội thể hiện sự chia sẻ, kết nối, cùng nhau hoàn thành mục tiêu phát triển chung của tổ chức, xã hội, sống chân thành giữa người với người

Nhân bản – hài hòa:
Nét văn hóa chính mà Ưu Việt đã cùng nhau xây dựng, duy trì và phát triển trong hơn 7 năm qua. Ưu Việt luôn đảm bảo các chính sách ưu đãi và chăm lo cho tất cả cán bộ nhân viên của mình thông qua các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tạo điều kiện, đồng thời khích lệ CBNV phát huy hết năng lực của bản thân. Bên cạnh đó, đặc tính hài hòa của Ưu Việt thể hiện việc xây dựng môi trường làm việc, vui chơi lành mạnh, nếp sống yêu thương, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau, một nét văn hóa đậm đà bản sắc riêng và phát huy những giá trị truyền thống của con người Việt Nam.

 

Xem thêm ...